Rapport baggerwerken Noordzeehaven te IJmuiden

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), Arrondissement Noordzeekanaal, Studiedienst IJmuiden
IJmuiden : RWS, NH
1958

17 p.
bijl.
Rapport SDIJ 58.01