Rapport Afvoer zijbeken en overlaten Maas dec. 1952

P.J. Wemelsfelder
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1953

De afvoermetingen van debeken zouden dienen om een inzicht te verkrijgen in de zijdelingse toevoer op de Maas bij hoogwater. De capaciteitsmetingen van de overlaten is wenselijk om een eerste inzicht te verkrijgen in de waterhoeveelheid, die deze overlaten bij hoge Maasstanden te verwerken krijgen, teneinde de relatie vast te stellen t.o.v. de gehele Maasafvoer tijdens hoogwaterperioden.

8, 11 p.
ill., graf.
RWS, -rapporten