Rapport 1A over de onderzoekingen verricht in het gebied ter weerszijden van het Twenthe-kanaal en de Bolksbeek

S.B. Hooghoudt
Groningen : Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.
1950

133 p.
Met bijlagen