Raamwerk MIRT-VAR : Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte & Transport : verkenning Antwerpen Rotterdam [elektronische uitgave] : Raamwerk MIRT-VAR : Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport : verkenning Antwerpen Rotterdam [elektronische uitgave]

Ambtelijke Stuurgroep MIRT VAR, Drechtsteden, Ministerie EZ, Ministerie LNV, , Ministerie VROM, Movares Nederland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Zuidholland, Stadsregio Rotterdam, West Brabantse Vergadering, Zeeland
Ministerie VROM
2009

Het raamwerk werkt de geinventariseerde knelpunten in het gebied Antwerpen-Rotterdam nader uit en geeft de opgaven voor de verkenning voor de ontwikkeling van dit gebied. Het raamwerk dient als uitgangspunt voor de MIRT verkenning.

ill.
32 p.