Raamovereenkomst tussen VROM, bedrijfsleven en VNG over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2008 t/m 2012 : Akkoord tussen de VNG en het verpakkende bedrijfsleven inzake het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

Deetman, W.J., Kraaijeveld, A., Minister van VROM, Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM
2007

Akkoord over verpakkingen en zwerfafval tussen VROM, de VNG en het verpakkende bedrijfsleven. De afspraken zijn vastgelegd in een raamovereenkomst. Onderdeel van deze raamovereenkomst is het akkoord tussen VNG en het verpakkende bedrijfsleven over de vergoeding van de kosten die gemeenten maken voor de inzameling van het verpakkingsafval. In de raamovereenkomst is vastgelegd dat de drie partijen overeengekomen zijn dat er een afvalfonds komt, waaruit de vergoedingen aan de gemeenten worden uitgekeerd. Met deze raamovereenkomst zijn niet alleen de afspraken vastgelegd over de vergoeding door het verantwoordelijke bedrijfsleven van de kosten die gemeenten maken voor de inzameling van het verpakkingenafval, maar tevens heeft het bedrijfsleven zich gebonden aan een hogere integrale doelstelling van materiaalhergebruik voor kunststof verpakkingen

Kopie.
Bevat tevens: Akkoord tussen de VNG en het verpakkende bedrijfsleven inzake het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (annex 1). - Berekening jaarlijkse kosten uitvoering raamovereenkomst VROM, bedrijfsleven, VNG verpakkingen/zwerfafval 2008-2012 (annex 2). - Nadere afspraken tussen het Ministerie van VROM en het verpakkende bedrijfsleven.
10 p.