Projectplan Waterwet Verlenging kade Delden : onderdeel van project Verruiming Twentekanalen fase 2

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Oost-Nederland (RWS, ON)
Arnhem : RWS, ON
03-06-2021

17 p.
ill.
bijl.
Kenmerk: 19 mei 2021, RWS-2021/17458
Bevat tevens de losse bijlagen:
- Bekendmaking;
- Bijlage 1: Tekening nieuwe situatie Kade Delden;
- Bijlage 2: Quickcan Natuur - Uitbreiding gemeentekade Delden;
- Bijlage 3: Actualisering historisch onderzoek Opwaardering Twentekanalen;
- Bijlage 3.2: CE-bodembelastingkaart Delden - Enschede;
- Bijlage 3.3: Statuskaart Delden - Enschede;
- Bijlage 4 dl 1 t/m dl 4: In-situ partijkeuring gemeentekaden Delden (Bodemonderzoek gemeentekade Delden : Verruiming Twentekanalen fase 2).