Projectplan Waterwet (rijkswaterstaatswerken) : projectplan voor de “Gewijzigde vastlegging waterstaatswerken i.h.k.v. actualisatie Legger Rijkswaterstaatswerken, onderdeel rivieren"

J.C. van Hees ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
[Den Haag] : V&W
09-2021

Bekendmaking definitief Projectplan Waterwet Heesselt is gepubliceerd in Stcrt. 2022, 769.

10 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
Documentnr.: RWSZ2021-00008194