Projectplan Waterwet (rijkswaterstaatswerken) : Projectplan voor de “Actualisatie van de Vegetatielegger Grensmaas”

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
[Den Haag] : [IenW]
01-2022

Bekendmaking definitief Projectplan Waterwet Grensmaas is gepubliceerd in Stcrt. 2022, 772.

98 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
RWS-2022/469
Bijlage: Nota van antwoord. november 2021, 20 p., ill.