Projectenplan Natuurontwikkeling IJsselmeergebied 2002-2010

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Directie Noordwest, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Lelystad [etc.] : RWS, RDIJ [etc.]
2002

58 p.
fig., foto's
(RDIJ-rapport ; 2002-10)
ISBN 9036913047