Projectbeschrijving operatie Drieluik + onderzoek

Advies Waterhuishouding : vastgesteld in de Directievergadering van 2Ã juni 1983 / [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, [Hoofddirectie van de Waterstaat], Afdeling Organisatie
[S.L. : s. n.
1983

16,6 p.
tab. ; 30 cm
Bevat: Visie en organisatorische opzet technisch-wetenschappelijke ondersteuning waterhuishouding : indicatieve situatie in 1987. Nota O-742