Project ViA15 - extra aandacht voor (bouw)hinder, geluid en natuur : aanvullende maatregelen van aannemerscombinatie GelreGroen

Jacqueline te Lindert ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat [Oost-Nederland] (RWS)
RWS
01-12-2020

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de impact van project ViA15 op de woon- en leefomgeving te beperken. Deze zijn vastgelegd in het Tracébesluit ViA15 2017 en het wijziging Tracébesluit ViA15 2019. In aanvulling op de eisen van Rijkswaterstaat neemt aannemer GelreGroen, die project ViA15 gaat uitvoeren, allerlei extra maatregelen rond (bouw)hinder, geluid en natuur. Deze factsheet beschrijft diverse maatregelen die worden genomen op het gebied van (bouw)hinder, geluid en natuur, met name die in de aanpak van GelreGroen.

4 p.
ill.
Project ViA15 is een samenwerking van provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt medegefinancierd door de Europese Unie.