Project : "Kunstmatige mosselverwaterplaats in de Westelijke Waddenzee"#1e nota

[L.J. Weijdt], [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, arrondissement Hoorn afdeling
Hoorn : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
1973

Omslagtitel : Voorontwerpen kunstmatige mosselverwaterplaatsen in de Westelijke Waddenzee : 1e nota