Profiel : maandblad voor de medewerkers van Verkeer en Waterstaat [1970-1979] (1/2)

uitg. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Voorlichting Documentatie en Bibliotheek
Den Haag : Staatsuitgeverij
12-1970

nr. 1 (dec.1970) - nr. 185 (dec. 1986)
Voortgezet als Profiel: veertiendaags blad voor medewerkers van Verkeer en Waterstaat