Proeven aangaande het slibgehalte van het water der rivieren de Waal en de Maas

door J. van der Toorn ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Rotterdam : Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
1868

[12] p.
tab.