Proefvakken rijksweg 15 : dimensionering van wegverhardingen. Dl. 1. Doel, opzet en voorbereiding

C. van de Fliert ... [et al.], Hollandse Wegenbouw Zanen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswegenlaboratorium (RWL), Rijkswaterstaat, Directie Wegen

03-1972

In april - augustus 1971 zijn bij km 68 op de zuidelijke rijbaan van rijksweg 15 nabij Kesteren negen proefvakken van verschillende verhardingsconstructies aangelegd. In deze uitgave is vastgelegd waarom, waartoe en hoe deze proefvakken zijn gerealiseerd.

44 p.
ill., bijl.
(Rijkswaterstaat publicatie ; nr. 8)
Met lit.opg.