Praktijkwerkgroep externe kwaliteitsborging RWS-GWWO : eindrapport

B. Mante, Praktijkwerkgroep Externe Kwaliteitsborging RWS - GWWO
Delft, Leidschendam : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Projectgroep Kwaliteitszorg (RWS, GWWO)
2000

Op initiatief van RWS en het Grond-, Water- en Wegenbouw Overlegorgaan (GWWO) is de Praktijkwerkgroep Externe Kwaliteitsborging RWS - GWWO samengesteld. De Praktijkwerkgroep heeft haar aanbevelingen in dit rapport als basis voor betere invoering en betere resultaten van externe kwaliteitsborging.

22 p.
bijl.