Plattelandsontwikkeling en de gevolgen voor het landschap

Daalhuizen, F., Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag/Bilthoven)
NAi
2008

Aan de hand van vier casusgebieden is onderzocht in hoeverre nieuwe activiteiten op het platteland gevolgen hebben voor de openheid van het landschap. Geconcludeerd is dat het beleid voor plattelandsvernieuwing, dat nieuwe (economische) activiteiten wil stimuleren, en het beleid gericht op het behoud van het landschap soms op gespannen voet staan met elkaar en op lokaal niveau beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

ill.
ISBN 9789056626389
Met literatuuropgave.
Met samenvatting.
161 p.