Planning als middel tot beheersing van het bedrijfsgebeuren.

A. van den Honert, Drs. A.J.L. van Doorn
HOOFDDIRECTIE VAN DE WATERSTAAT
06-1970

De mate van beheersbaarheid van het bedrijfsgebeuren is afhankelijk van de
voorspelbaarheid van de variabelen die op dit gebeuren inwerken.
Hieronder wordt begrepen de mogelijkheid de resultaten van een aan te vatten
werkzaamheid te voorspellen ten aanzien van de aan te wenden hulpmiddelen
(mensen, materialen, gelden) en de voor de uitvoering benodigde tijdsduur,
uitgaande van te verwachten bedrijfsomstandigheden. Daarbij moet dus rekening
worden gehouden met zowel interne als externe faktoren.