Plan "Nieuwduinen" van de Stevin Groep N.V.

J.F. Agema met medewerking van H. Speekenbrink, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), District Kust en Zee

1978

Het plan beoogt landaanwinning langs de kust van Zuid-Holland i.c. het Westland tussen 's-Gravenzande en Kijkduin, bestemd voor stedebouwkundige doeleinden. In deze notitie worden de waterbouwkundige en hydrologische facetten van het plan beschouwd. Voorts wordt aandacht besteed aan de technische aspekten, de uitvoering en het tijdschema.

[11] p.
bijl., krt.
Notitie WWKZ-78G.204
Digitaal document 393 Kb