Plan inrichting verbindingszone Lelystad-Almere

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Werkgroep inrichting verbindingszone Lelystad-Almere
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1984

Na interdepartementale overeenstemming over de oppervlakteverdeling van de hoofdbestemmingen in Zuidelijk Flevoland tot 1990 is voor het Noordelijk deel van het Horsterwold en de randzone ten zuidoosten van het Oostvaardersplassengebied de toedeling van deze hoofdbestemmingen in hoofdlijnen aangegeven. De afspraken hierover zijn opgenomen in de Actualisering van het Verkavelingsplan. Deze hoofdlijnen zijn voor de genoemde randzone verder uitgewerkt in het voorliggende inrichtingsplan voor de verbindingszone tussen Lelystad en Almere.

43 p.
krt.
bijl.
(Werkdocument / RIJP ; 1984-222 Abr)