Plaatmorfologie Westerschelde : veranderingen in de plaatmorfologie van de Westerschelde en de gevolgen voor het steltloperhabitat

Alkyon, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Emmeloord : Alkyon
11-2006

Beschrijving van de morfologie van de platen in de Westerschelde die veranderd is gedurende de periode 1959-2004. Gebaseerd op de beschikbare bodemkaarten en kaarten van de droogvalpercentages. In globale zin wordt aangegeven welke gevolgen deze morfologische veranderingen hebben gehad voor de steltlopers in het gebied.

42 p.
fig.
Met lit.opg.
Rapportnr. Alkyon A1774
In opdracht van: RWS, RIKZ