Pinkenbeweiding en vegetatie op de Schildhoek en de Pampusplaat (doctoraalverslag)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door C. Dijkstra en W.A. Schulte
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1984

Verslag van een onderzoek waarbij de vraagstelling tweeledig is. De eerste vraag was de invloed van de beweiding op enkele eigenschappen van de vegetatie op de Schildhoek en de Pampusplaat. De tweede vraag was de kwantificering van de beweiding in termen van consumptie.

91 p.
graf., krt.
(Werkdocument / RIJP ; 1984-78 Abw)
Met lit. opg.