Perspectief op schaarste : inzicht in materiaal schaarste in areaal Rijkswaterstaat

J.B. Levels-Vermeer, H.A.E. Simons ; LBP Sight
[S.l.] : LBP Sight
30-01-2018

Het onderzoek richt zich op de centrale vraag: "In welk type assets van Rijkswaterstaat bevinden zich momenteel schaarse materialen en voor welke materialen is dit in de toekomst (2020-2050) te verwachten? Met welk risico gaat dat gepaard en wat is de orde grootte impact voor de kerntaken van de organisatie?". Concrete aanbevelingen zijn gedaan gericht op de beschikbare data materiaalstromen, beschikbare data schaarste en uitwisselbaarheid objecten in areaal.

60 p.
ill., bijl.
Kenmerk: R056095aa.17GZJ55.jlv
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)