Duwvaart in kanalen : deel XI: passeermanoeuvres II : verslag modelonderzoek

Waterloopkundig Laboratorium (WL), [J. Koster]
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1972

Beschrijft een modelonderzoek waarbij een groot aantal verschillende passeermanoeuvres in een kanaal met bovengenoemde afmetingen is verricht. Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de in het onderzoek "Passeermanoeuvres" aangelegde criteria en de daarbij verkregen resultaten.

9 p.
ill.
M782
Eindverslag studiegroep dwarsprofiel kanalen in verband met duwvaart : bijlage III passeermanoeuvres
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)