Partiële dijkversterking Oost-Flakkee

J.G.A. van Marle, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), District Kust en Zee

1971

De aanleg van een stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde in plaats van een ondoorlatende dam, heeft o.a. als consequentie dat de uiteindelijk beoogde veiligheid tegen overstromingen in het Oosterscheldegebied niet in 1978, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, doch in 1985 gerealiseerd moet zijn. Als gevolg daarvan is besloten tot partiële dijkversterking van de dijken rondom het Oosterscheldegebied.

21 p.
5 bijl.
Nota WWKZ-77G.009
Digitaal document 1.2 Mb
Met lit. opg.