Overzigt der scheepvaartkanalen in Nederland op 1 mei 1879

uitg. door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Den Haag : Algemeene Landsdrukkerij
1879