Overzichtskaart stroomgebied van de Maas

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), Hydrometrische Afdeling

1966

1 p.
krt.
(Nr. 66.2)