Overzicht werkzaamheden Afd. Bedrijfsvoorlichting : bijlage bij het verslag van de vergadering van de Afdeling Onderzoek no.42, d.d. 8 Januari 1951

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)
Kampen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)
1951

Overzicht van de werkzaamheden en de nog uit te voeren plannen van de Afdeling Bedrijfsvoorlichting.

3 p.