Overzicht van het model- en manoeuvreersimulatoronderzoek aangande de nautische apecten van de bochtafsnijding bij Bath

J.G. Rosink ; Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP)
Wageningen : NSP
1974

33 p.
Bijl., fig., tab.
(Rapport ; 72-0023-23-GBT/GST/MS)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Bouwbureau Schelde-Rijnverbinding