Overzicht van de Zeeuwsche hoofdwaterkeeringen

R.A. Kuin, H.J. Stroband
Den Haag : [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)]
1946

Onderzoekt de verhouding tussen de huidige dijkhoogten in Zeeland en een stormvloed van een hoogte zoals de Stormvloedcommissie meent te moeten verwachten. Geeft een overzicht van de stormvloedstanden voor de peilstations, de te verwachten golfoploop en de tekorten in de dijkhoogten.

85 p.
bijl., tab.
In opdracht van Rijkswaterstaat