Overzicht van de waterkeringen van Zuid-Holland

Rijkswaterstaat Directie Benedenrivieren, W. van Driel
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1953

Geeft een overzicht van de waterkeringen, met uitzondering van Goeree en Overflakkee, volgens de laatste opmetingen van de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland. Geeft ook een overzicht van beschadigingen aan de waterkeringen door de stormvloed van 1 februari 1953.

24 p.
Met 159 bijl.