Overzicht van de vegetatie langs rijkswegen

P.J. Keizer ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)
Delft : RWS, DVS
10-2008

Bevat een overzicht van algemeen in bermen voorkomende vegetatietypen. De typen kunnen worden opgezocht aan de hand van veel voorkomende, gemakkelijk herkenbare plantensoorten, die in het boekje zijn afgebeeld. Voor ieder vegetatietype is aangegeven welke beheersmaatregelen nodig zijn voor het behoud (bij eindbeelden) of - indien mogelijk - verbetering (bij actuele beelden) van de natuurkwaliteit. De gegevens zijn op verschillende manieren geordend, opdat ze toegankelijk zijn voor de gebruiker. De inhoud van het boekje kan worden gebruikt voor het vullen van kerngisbestanden, het opstellen van groenbeheersplannen, (prestatie)bestekken, en werkplannen van aannemers.

2e gew. dr.
144 p.
bijl., tab., fig., foto’s
DWW publicatienr. DWW-2005-032
ISBN 9789036900003
1e dr.: maart 2005