Overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de Rijnkanalisatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, directie Bovenrivieren (RWS, BOR), afdeling Studiedienst, [L. van Bendegom
Arnhem : RWS, BOR
1946

5 p.
Nota S 553/R.K. R