Overzicht van de inhoudsveranderingen van de Merweden, Noord, Dordtse Kil, Oude Maas, Amer, en Hollands Diep over de perioden +1920-1950 en de zandbalansen van dit gebied over de peroden 1935-1945 en 1945-1950

J. Haring, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1953

[23] p.
Rapport no. (DDWT-BEN-1953.)14
Met bijl.