Overzicht der scheepvaartwegen in Nederland : met overzichtskaart en schetskaarten : zesde uitgave (1917) en zevende uitgave (1920)

Ministerie van Waterstaat
's-Gravenhage : Ministerie van Waterstaat
1917

Bevat de zesde uitgave (1917) en de zevende uitgave (1920)
De zevende uitgave (1920) bevat overzichtskaarten als losse bijlagen
tab. ; 29 cm + bijl. V.v. : Overzicht der scheepvaartwegen in Nederland ... / uitg. door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid