Overzicht berekening van gegevens der Rijntakken voor het RIZA

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst en Waterhuishouding (RWS, ADW), Hydrometrische Afdeling, P.J. Wemelsfelder

1957

[4] p.