Overwegingen bij de aanbeveling om niet over te gaan tot afsluiting van de Oude Maas

Rijkswaterstaat
Den Haag : Rijkswaterstaat
1968

Met 4 bijlagen, waarvan 3 en 4 onderverdeeld in a en b. Bevat ontwikkelingen die destijds van invloed zijn geweest op de verziltingstoestand op de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas en de Oude Maas, een analyse van de verziltingsproblematiek op deze waterwegen en inzichten inzake het verziltingsmechanisme op getijrivieren en kanalen.

15 p.
fig., tab.