Overgangscontract II Staat-NSR voor het hoofdrailnet

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

2000

Overgangscontract dat het gebruik van NS Reizigers van het hoofdrailnet regelt.

28 p.