Overgangsconstructies in dijkbekledingen : bundeling van huidige kennis

W.G. de Rijke ... [et al.]
Emmeloord : WL|Delft Hydraulics = Waterloopkundig Laboratorium (WL)
1992

In het kader van het TAW-onderzoek naar de stabiliteit van dijkbekledingen is de huidige kennis gebundeld over overgangsconstructies (overgangsmaterialen). Het betreft de overgangsconstructies tussen bekledingen van gezette steen, blokkenmatten, stortsteen, asfalt en gras, alsmede de aansluitingen aan kunstwerken. Zowel de beschikbare ontwerpmethoden als de vergaarde kennis over uitvoeringsaspecten worden behandeld.

In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW) Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW)