Overeenkomst tot regeling van het beheer der rijksduingronden en andere rijksgronden op Texel, Vlieland en Terschelling

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
Haarlem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
1934

10 p.
3 krt.