Overbrugging van de Waal bij Nijmegen, van den Rijn bij Arnhem en van den IJssel bij Doesburg : verslag der Commissie ingesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten der Procincie Gelderland van 23 December 1925 no. 90

[Commissie voor de overbrugging der groote rivieren in Gelderland, met medew. van A.A.H.W. Konig, A.T. de Groot]
[Brummen] : [s.n.]
1927

177 p.
bijl.
Met 6 losse krt.

Verslag der Commissie ingesteld bij Besluit van Gedeputeerde Staten der Provincie Gelderland van 23 December 1925 no. 90
No. 270
A.A.H.W. Konig, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in de Directie Groote Rivieren
A.T. de Groot, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in de Directie Gelderland en Overijssel