Over geulveranderingen in de Westerschelde i.v.m. tracébepaling vaste oeververbinding

D. de Looff, J. van Malde, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Studiedienst Vlissingen
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
1967

40 p.
ill.
21 bijl.
Nota (WWKZ-)67.3
Digitaal document 11.3 Mb
Met lit. opg.