Over de in te polderen gronden van de Lauwerszee

H. Smits, A.J. Wiggers
Kampen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)
1953

2 dl.
tab. ; 29 cm
Dl. 1 : tekst. - Dl. 2 : bijlagen. - Met voetnoten