Over de geulontwikkelingen sinds 1800 in de Westerschelde i.v.m. tracé bepaling vaste oeververbinding

D. de Looff, J. van Malde, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Studiedienst Vlissingen
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
1968

38 p.
bijl.
Nota 68.2
Met lit. opg.
Bevat, zoals in het bijlagenoverzicht staat vermeld, maar 21 bijlagen. De vermelding van 22 bijlagen op de titelpagina van het hoofdrapport klopt niet!