Over de geologische opbouw van sectie F in Zuidelijk Flevoland, mede in verband met de planologie

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Wetenschappelijke Afdeling, door P.J. Ente en R. Koopstra
Kampen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1970

In verband met een beperkende rol bij de planologische indeling van dit gebied, wordt er getracht een beeld te schetsen van de geologische opbouw van sectie F in Zuidelijk Flevoland.

4 p.
bijl., fig., foto's, graf.
(Intern Rapport ; no. 185