Over de geologische opbouw van het "Over Gooi" in Zuid. Flevoland, mede in verband met de planologie

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwwetenschappelijke Afdeling, door P.J. Ente en R. Koopstra
Kampen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1968

In verband met een beperkende rol bij de planologische indeling van dit gebied, wordt er getracht een beeld te schetsen van de geologische opbouw van het "Over Gooi" in Zuidelijk Flevoland.

6 p.
6 bijl.
(Intern Rapport / RIJP ; no. 116)