Over de geologische opbouw van het Amelander Wad

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwwetenschappelijke Afdeling, door P.J. Ente en R.J. de Glopper
Kampen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1968

Na de verkenning van het Waddengebied is er t.a.v. sommige aspecten een nader onderzoek verricht op het Amelander Wad in augustus 1966. De resultaten van dit onderzoek worden in dit verslag, samen met al eerder verrichte boringen binnen de landaanwinningswerken en in de zomerpolders, gepresenteerd, waarbij ook gebruik is gemaakt van de door de Geologische Dienst beschreven boringen.

[5] p.
bijl., fig., krt.
(Intern Rapport / RIJP ; 103)
Met lit. opg.