Over de gehalten aan enkele zware metalen (cadmium, kwik, lood, chroom, koper en zink) in de bodem van de Markerwaard

P.J. Ente, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1979

Eerst worden de eigen gegevens weergegeven en besproken, waarna de betekenis vanzware metalen voor plan, mens en dier zal worden belicht en het gedrag in de rond aangestipt. Vervolgens komt nederlands onderzoek aan de orde uitgevoerd in uiterwaarden en havenslib en worden de resultaten van het eigen onderzoek daaraan getoetst, waarbij vervolgens dit wordt gesteld tegen de achtergrond van normale gronden.

35 p.
bijl., graf., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-253 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.