Over de Crisis- en herstelwet [elektronische versie] : voor bestuurders van gemeenten en provincies

Ministerie AZ, Ministerie Justitie, Ministerie LNV, , Ministerie VROM, Nederland
Ministerie VROM
2010

De Crisis- en herstelwet bevat een aantal tijdelijke en permanente maatregelen. Dankzij deze maatregelen kunnen

procedures sneller en eenvoudiger verlopen en kunnen bestuurders ruimte creëren voor nieuwe ruimtelijke initiatieven. Zo worden vergunningprocedures vereenvoudigd, krijgen bestuurders meer mogelijkheden de beschikbare milieuruimte optimaal te benutten en worden beslistermijnen voor de rechter ingekort. Behoud van de werkgelegenheid op korte termijn is een hoofddoel. Daarom bevat de wet prikkels voor ruimtelijke ontwikkeling op korte termijn en is een aantal maatregelen van tijdelijke aard (tot 1 januari 2014). Begint de uitvoering voor die datum, dan blijft de Crisis- en herstelwet tot het eind van het project van toepassing.

ill.
12 p.
VROM 0167