OSPAR Beach Litter Monitoring in the Netherlands 2013-2018 : annual report

M. Boonstra, M. Hougee ; North Sea Foundation
Utrecht : North Sea Foundation
11-11-2019

46 p.
ill., fig. tab.
Rapportnummer RWS: BM 19.09
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)